" МОЯТА РЕЛИГИЯ Е МНОГО ПРОСТА. МОЯТА РЕЛИГИЯ Е ДОБРОТА." ДАЛАЙ ЛАМА

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Предстои семинар по Су Джок терапия!

Предстои 4-дневен семинар през месец май – от 19 до 22 май.
Лектор е д-р Пак Минчул, темите са три, цената е 130 евро (260 лв.), занятията са по 5 астрономически часа дневно.


ЕТО И ТЕМИТЕ:
1. Развитие на Триначалната система на съответствие
• Триначалната система – законът на Вселената.
• Су Джок терапията. Духовният аспект на Су Джок терапията.
• Класификация на системите на съответствие на тялото съгласно теорията на Триначалието (Хетеро, Хомо, Нейтро и Нейто системи на съответствие.
2. Енергийни системи в човешкото тяло съгласно Зоналната система
• Зонална Суджок Ки терапия.
• Основни принципи за провеждане на вертикална, хоризонтална, спирална и локална Суджок Ки терапия.
• Системи на една, две, четири и осем зони. Особености на системата на четирите зони.
3. Терапия по направление
Лечение по направление – фундаментален метод, лежащ в основата на системите Фен Шуй, Туист терапия, Триначална йога усмивка и много други оздравителни методи.
Ако някой иска да вземе участие в семинара нека да се запише на този имейл:
sujoklory@gmail.com