" МОЯТА РЕЛИГИЯ Е МНОГО ПРОСТА. МОЯТА РЕЛИГИЯ Е ДОБРОТА." ДАЛАЙ ЛАМА

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Доброто настроение да продължава.....с вицове.....

Двойка лежи в леглото....
Тя: шепнешком: Ти спиш ли?
Той: Спя....
Минава половин час:
Тя: Ти спиш ли?
Той: Спя....
Минава още половин час...
Тя: Ти спиш ли?....
Той: Но, вече ти казах, че спя....
Тя: Извинявай, хубаво, спи...утре ще поговорим...
Той: Не, какво искаш? Говори!
Тя: Ти кой си?!

...........................
В дома на родителите виси арбалет. Сина пита баща си:
Татко, какво е това?
бащата:
- Това сине е старинно оръжие.
Синът:
-Хайде да го пробваме.
Бащата зарежда арбалета, синът стреля и стрелата прелетява през оградата.
Таткото:
-Иди и намери стрелата, а аз ще заредя отново арбалета.
Връща се след малко сина и казва:
- Татко имам две новини, едната е лоша, а другата е много лоша, с коя да започна?
Таткото:
- С лошата...
Синът:
- Стрелата е пробола на нашия съсед мъжкото достойнство....
- Кажи сега много лошата....
Синът:
- А на мама е разцепена устата.....

Още вицове тук: http://topspiksbg.blogspot.com/