" МОЯТА РЕЛИГИЯ Е МНОГО ПРОСТА. МОЯТА РЕЛИГИЯ Е ДОБРОТА." ДАЛАЙ ЛАМА

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Добрите обноски винаги носят успех!


Има някои правила, които всеки трябва да знае и прилага, ако иска да бъде уважаван и да има успех в обществото.

Обикновено поздравява този, който пръв забележи другия, но това не важи в службата, там правилата са други - поздравява по-нискостоящия.

За да дадете възможност да ви поздравят, гледайте отсрещния човек в очите. Влезете ли в някакво помещение винаги поздравявайте, когато излизате също.

Срещнете ли ваш познат с група непознати, поздравете цялата група.

Кога и кой подава ръка за поздрав?:

При среща между мъж и жена, жената подава първа ръка.

При среща между млад и стар човек, старият подава ръка.

При среща на две двойки, първо се ръкуват дамите, после дамите с мъжете и накрая мъжете.

Когато заминаваме в отпуск се ръкуваме.

Подаваме ръка на колега, който дълго време е боледувал и е отсъствал.

Ръкостискане има между гостите и техните домакини. Като ръцете остават хванати, докато трае поздрава.

За да целуне ръка на дамата, кавалера се навежда над ръката, доближава устни до нея, но ни не я докосва. Позволено е, когато се срещнат мъже, леко да докоснат шапката, без да я свалят. При среща с дама, шапката се сваля, дори в затворено помещение. При големи помещения всеки прави каквото пожелае. Дамите никога не свялят шапка.