" МОЯТА РЕЛИГИЯ Е МНОГО ПРОСТА. МОЯТА РЕЛИГИЯ Е ДОБРОТА." ДАЛАЙ ЛАМА

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Обичай ме, обичай ме, обичай ме......

Дори когато всички грехове

се съберат в мен, 

           за да злорадстват,

обичай ме,

               обичай ме, 

                               обичай ме.......

                                          С. Николов