Как се разваля магия!


Щом може да се  прави, значи може и да се разваля. Един метод, който е познат още от древни времена е с червен восък. Разтопявате восъка, три капки  се капват в куршумена вода. Тя също се получава лесно.  Вода в която е престояло парче олово 24 часа е куршумена. Изливаме рязко разтопения восък, той застива моментално, ако обърнем плочката, която се е образувала, ще разпознаем поръчителя на магията, или някакъв белег, който напомня за него. Щом се разкрие лицето, автоматично се разваля и магията. Най-добре е да не вярвате на магии и да не търсите начини да ги разваляте. Тогава и никакви магии няма да ви действат.