Кога се раждат момчета?

Според изследователи, ако и двамата родители са пушачи, вероятността да се роди момиче  се повишава с една трета в сравнение с тази при непушачите. Направено е проучване сред 10 хиляди бременни, оказва се, че теглото на жените преди да заченат има решаващо значение за пола на детето. Проучването показва, че жени с тегло  под  54 килограма по-рядко раждат момчета, а при тези с по-високо тегло момчетата преобладават.
При животните се наблюдава раждане на женски екземпляри след екстремни периоди като суша, глад и другия бедствия. Обяснението е че, при стресови ситуации сперматозоидите и мъжките ембриони са по-чувствителни и възприемчиви. При земетресения и стихийни бедствия раждането на момчета също е по-малко.
За съотношението между половете влияе и сезонът. Заченатите през есента по-често са момчета, а от март до май - момичета.
Има спор между специалистите, дали химическите замърсявания оказват влияние върху пола на децата, но има факти, че в химически производства където е станала авария и злополука, дълго време се раждат повече момичета. Пушенето преди и след зачатие също силно намалява вероятността от раждане на момче.