" МОЯТА РЕЛИГИЯ Е МНОГО ПРОСТА. МОЯТА РЕЛИГИЯ Е ДОБРОТА." ДАЛАЙ ЛАМА

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Умните ще живеят по-дълго!


Според академик Владимир Шабалин за да живеем дълго и да запазим акъла си, трябва да живеем мъдро। Да има постоянно адекватно физическо натоварване, качествена храна в умерен обем, да спазваме водни процедури и режим за сън, да се закалява тялото и да се укрепват духовните сили। Но най-важното е да се следи за хигиената на душата। Злите хора не живеят дълго, защото злото много често се завръща като разрушаващ бумеранг। Добротата поддържа жизнените сили। Само щастливите хора могат да са столетници।
При мъжете жизненият път е по-кратък отколкото при нежния пол। Защо е така? Мъжете са по емоционални, авантюристи и агресивни। Такива хора изгарят по-бързо, острата реакция към ситуациите съкращава живота।
Ако човек изпитва положителни емоции спрямо близките си, приятелите си, ако се стреми да оказва помощ в трудни моменти, то такова психологическо поведение укрепва физическите, интелектуалните и духовните сили।

Според академика генът на всеки човек предопределя продължителността на жизнения му път। Заобикалящата ни среда внася промени в нашата генетична жизнена програма и в повечето случаи тя е негативна। Но, трябва да се научим да разграничаваме ситуациите при които можем да повлияем и ситуациите при които не можем да направим абсолютно нищо и да ги приемем философски, без те да ни доведат до депресия।
Въпреки лошата екология средната продължителност на човека се е повишила, на какво се дължи това? Ученият изтъква на първо място еволюцията на човека, развитието на човешкият мозък।Мозъкът е този, който иска от нас да му осигурим подходяща работа, за да има добро кръвоснабвядане, добро кръвно налягане। Ако бездейства, то не му е необходимо и добро състояние на организма, тоест, потребностите на мозъка диктуват физиологичното състояние на всички останали елементи на човешкото тяло।
Процесът на стареене може да се коригира с помощта на интелектуалната дейност। Менталната активност изисква увеличено потребление на глюкоза, въглеводороди। И те започват да се изразходват, вместо да се натрупват като мазнини। Нашите предци са работили малко с моъзка си и малко са живели। И не е изключено, когато човекът достигне друго по-високо мисловно ниво да може да удължи и живота си с 50-100 години। Но физическата активност също е необходима, за да не атрофират мускулите и да не се забави обмяната на веществата।
Препоръката на Шабалин е да използваме "вътрешната аптека на организма", да избягваме химичните лекарства, да не се претоварваме прекалено, но да се движим и трудим постоянно, защото така сме програмирани। Природата бързо отхвърля мързеливите и първи ги зачерква। Целта на живота е основният естествен допинг, активиращ всичките ни вътрешни сили.