" МОЯТА РЕЛИГИЯ Е МНОГО ПРОСТА. МОЯТА РЕЛИГИЯ Е ДОБРОТА." ДАЛАЙ ЛАМА

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

В кой ден да спрем цигарите?


Според английски учени ако сте решили да спрете цигарите, най-подходящият ден за това е петък.
Причината за това е, че когато дойде петък ние се настройваме за почивка и така сме си настроили биологичния часовник с непрекъснато повтарящите се петъци, че сме се програмирали в този ден да очакваме по-малко стрес.
Най-лошият ден за отказване на цигарите се предполага да е понеделник, британците са стигнали до този извод имайки предвид, че това е най-натоварения ден от седмицата и най-стресиращия за човешкия организъм, дори вероятността да получим инфаркт през този ден е най-голяма.