" МОЯТА РЕЛИГИЯ Е МНОГО ПРОСТА. МОЯТА РЕЛИГИЯ Е ДОБРОТА." ДАЛАЙ ЛАМА

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Су-джок семинар - методи на Онури терапията!

Здравейте и честита Нова година!

Планирам най-дългоочаквания от всички курс – М-частици – Методи на Онури терапията без използване на игли

Курсът дава представа за метафизическия свят, строежа на „тънкото” тяло на човека и М-частиците. Обсъждат се начините за достигане на Нейтро-състояние, отработват се техниките за работа с М-частиците. Изучават се методите на цвето- и светлотерапията, литотерапията, аромотерапията, подходите при лечение с помощта на Онури мудри, мантри и числа. Разглеждат се вариантите на лечение чрез ноктите без използване на игли.

Лектор е д-р Виолета Николаева, брилянтен преподавател, която дълги години беше един от най-близките съратници на Професора, познава в дълбочина учението му и е автор на множество книги по негови лекции.

Курсът е 4- или 5-дневен, тези дни ще уточним часовете и подробностите по програмата и започва от 02 март 2011г.

Цената е 120 евро.

Задължително предплащане - 50 евро.

За да се състои обаче курсът, трябва да има присъствие на най-малко 20 човека.

Затова моля всички, които планират да го посетят, да ме уведомят по възможно най-бързия начин, за да мога да изпратя покана за виза.

Моля да ми отговорите дали ще присъствате!

Лора