Жените лъжат повече от мъжете.


Според американски психолог жените лъжат малко повече от мъжете. За разлика от мъжете, жените лъжат, но благородно, за да накарат събеседника да се почувства по-добре, да го предразположат, но дали това предразположение не е с комерсиална цел, за да научат колкото се може повече подробности? Мъжете лъжат, за да се представят в по-добра светлина.
Интересното е, че колкото повече се развива човечеството, толкова лъжците се увеличават. Дори нещо повече, в по развитите страни мошениците, едрите и дребните измамници са най-много.
Как да разпознаем лъжеца? Специфични нервни тикове и мимики, които се проявяват на части от секундите, издават лъжците. Много малко хора обаче успяват да уловят това трепване. Американско изследване показва, че само 31 души от 13 хиляди проучени са достатъчно проницателни за да разберат, че някой ги лъже.