" МОЯТА РЕЛИГИЯ Е МНОГО ПРОСТА. МОЯТА РЕЛИГИЯ Е ДОБРОТА." ДАЛАЙ ЛАМА

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Лафоризми

- По - добре да си обект на завист, отколкото на състрадание!
- Парите трябва да се управляват, а не да им се слугува!
- не можем да избягавме от съдбата си,- с други думи не можем да избегнем неизбежните последствия от собствените си действия!
- Човекът престана да бъде роб на човека и стана роб на вещите!
- Да знаеш много езици, значи да имаш много ключове за една врата!
- Една страна, може да има лоши закони, ако е управявана от добри чиновници!
- Уважавам само тези, които ме опонират, но нямам намерение да ги търпя!
- Животът е нещо, което се случва, докато правим планове!
- Умният човек ще се съгласи с умния, глупавия няма да се съгласи нито с умния, нито с глупавия.
- Който е приятел с всички, не е приятел с никого!
- Добре започнатото е наполовина свършено!
- Опит, така наричат хората грешките си!