" МОЯТА РЕЛИГИЯ Е МНОГО ПРОСТА. МОЯТА РЕЛИГИЯ Е ДОБРОТА." ДАЛАЙ ЛАМА

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Пазете се от отрицателни емоции!


Ако отидете при някой лечител от Тибет, първият въпрос който ще ви зададе е: Злопаметен ли сте, ядосвате ли се, завиждате ли?
Ако отговорите положително, то той ще ви причисли към "безнадежните случаи. Според мъдрите източни народи, негативните емоции съкращават живота. Хората, които са мрачни и зли, са грозни и старостта им е отчайващо тежка и смъртта им е кучешка. Гневът е отрицаталено чувство, което руши черния дроб, а той от своя страна руши останалите органи, такива хора излъчват флуиди, които отвращават останалите хора. Не ни остава нищо друго, освен да се обичаме, да, да обичаме първо себе си, а после и всички останали, независимо дали заслужават или не. Затова казват, че Бог е Любов, където има радост, там е духът Божи, Позволете на Святия Дух да пребъдва във вас, отворете му и ще бъдете щастливи.