" МОЯТА РЕЛИГИЯ Е МНОГО ПРОСТА. МОЯТА РЕЛИГИЯ Е ДОБРОТА." ДАЛАЙ ЛАМА

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Житейски мъдрости или как да си решим проблемите?


Повечето хора знаят, че всеки проблем може да се реши поне по шест начина:

0. с молба
1. с клетви и заклинания
2. с билки и баячки
3. с пост и молитва
4. с най-обикновена измама
5. ако нищо не помага - със сила

Всичко това нямаше да се налага ако Адам и Ева не бяха си похапнали скришом от ябълката. Това пък ни навежда на мисълта че твърдението "За опит пари не вземат" не е вярно-някои опити излизат твърде скъпо. Изгонени от Рая Адам и Ева се срещат с "житейсските проблеми" , например с климата от който Пиер Карден прави прекалено скъп опит да избави жените. Другият проблем е, че всеки, който не е от кал неизбежно остарява, а от тази слабост се се възползвали "Астор" и "Лореал" и кой ли не още, на все по - космични цени.
Изгонените от Рая търсели и други начини за решаване на проблемите, така натрупали житейска мъдрост, която предавали от уста на уста, а по-късно измислили пишенето. Едни пишат, други опровергават и така се караме и до днес. Остава единствената утеха, че нещо преди да се е отрекло може да помогне на някого за нещо......